Yhteisomistus- ja sijoituskoirat ~ CO-owned dogs

Urokset ~ Males

Nartut ~ Females